Vijeće učenika

vu

Predsjednik Vijeća učenika: Emira Hamzić
Zamjenik predsjednika Vijeća učenika: Matea Smajlović

Zapisničar: Anela Sejdinović

Profesor koordinator: Adisa Mujezinović, prof.

Download:

Pravilnik o radu Vijeća učenika. ( Download )

Posjetite nas na Facebook-u!