Smjerovi

tttttOpšti 

Obrazovanje u opštoj
gimnaziji usmjerava učenike ka
nastavku obrazovanja na višem
nivou bilo kojeg usmjerenja.

Zdravstveni

Obrazovanje u Zdravstvenoj
gimnaziji usmjerava učenike ka
nastavku obrazovanja
medicinskih nauka.

Jezički 

Obrazovanje u jezičkoj
gimnaziji usmjerava učenike ka
nastavku obrazovanja na filološkim
i filozofskim fakultetima.