Kontakt

Gimnazija “Ismet Mujezinović”
75000 Tuzla, Muhameda Hevaija Uskufija b.b.
Bosna i Hercegovina

INFO


Email gimim@bih.net.ba

Sekretarijat 00387 35 251 472

Direktorica 00387 35 252 006

Fax  00387 35 251 472