Konačne rang-liste prema pozicijama po Konkursu objavljenom 26.7.2021. Liste su istaknute na vidnom mjestu, na ulazu škole, 26.8. 2021. u 9 sati.

0
477

Download [6.33 MB]

SHARE