Konačne rang-liste po Konkursu objavljenom 28.12.2020. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”, a nakon stavljanja van snage Zaključka Skupštine TK od 15.1.2021.godine. Konačne rang-liste po pozicijama objavljene 1.2.2021. godine u 11 sati.

0
323

Download [169.26 KB]

SHARE