Liste kandidata po pozicijama objavljenim u Dnevnom avazu, 27.7.2020. godine.

0
1368
Liste su objavljene 10.augusta 2020. godine u 11 sati.
Zahtjeve za eventualna preispitivanja listi dostaviti komisiji za bodovanje lično ili na školski mail, u roku od 24 sata od dana objavljivanja listi.

SHARE