Konačne rang-liste kandidata po Konkursu /Oglasu objavljenom 30.7.2019. na pozicije 68.1., 26.1.,26.2.

0
515

26.1. LISTA ekonomsko-finansijske poslove) Ministarstvo

26.2. LISTA SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

1567544182313_68.1.LISTA HIGIJENIČAR

SHARE