Rang-liste nakon intervjua po objavljenom Konkursu od 30.7.2019.na pozicije 26.1. i 26.2.

0
673

26.1. LISTA ekonomsko-finansijske poslove

26.2. LISTA SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

SHARE