Posjeta gimnazijalaca Tehnološkom fakultetu u povodu Dana otvorenih vrata

0
672

U srijedu, 24. aprila 2019. godine učenici Gimnazije “Ismet Mujezinović” Tuzla u pratnji profesorica hemije Merside Čaušević i Senade Aljić u vremenskom periodu od 10-13 h su posjetili Tehnološki fakultet Tuzla, u povodu manifestacije – Dani otvorenih vrata Tehnološkog fakulteta. Učenici su pored prezentacije Fakulteta imali priliku biti na radionicama na kojima su rađene vježbe iz oblasti Hemije pod mentorstvom asistenata Tehnološkog fakulteta, te se edukovati o novim aparaturama za izvođenje vježbi i ekspermentima koji se u našoj školi ne izvode. Učenici su bili veoma zadovoljni posjetom, a sa sobom su ponijeli nova pozitivna iskustva.

SHARE